Faaliyet Alanlarımız


Medeni Hukukun alt dallarından biri olan Aile Hukuku Türk Medeni Kanununda evlilik hukuku, hısımlık ve vesayet olarak üç gruba ayrılmıştır. Bilge Hukuk Bürosu olarak Aile Hukukunun tüm dallarında uzman avukat kadrosu ile hizmet sunmaktayız. 
Nişanlanmanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararlara ilişkin uyuşmazlıklar, evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejim sözleşmelerinin hazırlanması, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi, nafaka, velayet, boşanma davalarında ortaya çıkan maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soybağının kurulması, nesebin reddi, evlat edinme işlemleri, vesayet ve kayyım konusunda hukuki destek, Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi, Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi gibi Aile Hukukunun alanına dahil olan tüm uyuşmazlık ve hukuki sorunlar için hizmet sunan Bilge Hukuk Bürosu müvekkillerinin sorunlarını en hızlı ve etkin çözüm yolları ile müvekkillerinin sorunlarına çözüm olmaktadır.

Bilgi Al