Faaliyet Alanlarımız


Deniz Ticaret Hukuku, gemiler ve gemilerin denizde seyrüseferine ilişkin hukuki işlemleri düzenleyen hukuk dalıdır.  Deniz Ticaret Hukuku alanında uzman avukat kadrosu ile hizmet veren Bilge Hukuk Bürosu müvekkillerine bu alanda bir çok hizmet sağlamaktadır. 
Bilge Hukuk Bürosunun sağladığı hizmetlerin bazıları uluslararası ticari görüşmelere katılma, sözleşme sürecinin takibi, donatanın sorumluluğu, gemi adamlarından kaynaklanan sorumluluklar, çatma, kurtarma ve yardım, seferden men kararlarının alınması, yükün hasarı ziyai, hapis hakkı tesisi, uluslarası ticaret ve taşımacılık, gemi tescil ve terkin işlemleri, Charterparty metinlerinin yorumlanmasından kaynaklan uyuşmazlıklar, Laytime ve Demuraj sürelerinin hesaplanmasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar, sigorta ve sigorta işlemlerinden  kaynaklanan uyuşmazlıklarda hukuki yardım şeklinde sıralanabilir. Bilge Hukuk Bürosu müvekkillerinin yanında hukuki destek sunup hukuki sorunlarına hızlı ve uygun çözümler sunmaktadır.Bilgi Al