Faaliyet Alanlarımız


Bilge Hukuk Bürosu ticaret hukukunun çeşitli alanlarında hizmet vermektedir. Rekabet Hukuku, Sigorta Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Taşıma Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Şirketler Hukuku, Ticari İşletme Hukuku şeklinde ayrımlara tabi olan Ticaret Hukukunun çeşitli alanlarında uzmanlaşmış ve günden güne tecrübe ile alanlarına yetkinliklerini geliştiren avukatlarımız, müvekkillerimizin diğer şirketler, müşteriler, mal alım satımı yapılan firmalar ve şirket bünyesinde işçiler ile aralarında meydana gelen ticari nitelikteki hukuki problemlerde hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmaktadır. 
Bilge Hukuk Bürosu ticaret hukuku alanında şu hizmetleri vermektedir:
 • Haksız Rekabetin Önlenmesi Davaları
 • Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanundan Doğan Davalar
 • Uluslararası Tahkim Yollarına Başvuru Ve Sorunların Tahkim Yolu İle Çözülmesi
 • Ticari Sözleşmelerden Doğan Davaların Yetkili Mahkemelerde Çözümü
 • Ticari Şirketlerin Alım Ve Satımı
 • Hisse Devir İşlemleri, Şirket Devir Ve Birleşmeleri
 • Ortaklık Sözleşmeleri
 • İş Sözleşmeleri
 • Satım Sözleşmeleri
 • Ariyet Sözleşmeleri
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • Risk Sermayesi
 • Sermaye Piyasaları
 • Haksız Rekabet
 • İflas İşlemlerinin Takibi
 • Kredi Sözleşmeleri
 • Ticari Alacak Davaları
 • Haksız Rekabet Eylemlerinden Kaynaklı Tazminat Ve Ceza Davaları
 • Cari Hesaptan Kaynaklı Alacak Davaları
 • Fatura Alacakları Davaları
 • Şirket Yönetimi
 • Uluslararası Distribütörlük Anlaşmaları
 • İmtiyaz, Bayilik, Acentelik Sözleşmeleri
 • Kredi Anlaşmaları
 • Ayıplı İfada İhtar Ve İhbar Süreçlerinin Takibi
 • Alacaklı Ve Borçlu Temerrüdü İşlemlerinin Takipleri
 • Tüketicin Korunması
 • Sermaye Artırımları Ve Azaltılması İşlemleri
 • Hisse Senetleri Ve Tahvilleri İle İlgili İşlemler


Bilgi Al