Faaliyet Alanlarımız

img

Ticaret Hukuku

Bilge Hukuk Bürosu ticaret hukukunun çeşitli alanlarında hizmet vermektedir. Rekabet Hukuku, Sigorta Hukuku, Fik...

Detaylar  
img

Uluslararası Hukuku

Bilge Hukuk Bürosu gerçek ve tüzel kişilere uluslararası düzeyde danışmanlık yapmakta, yerli ve yabancı müvekkillerin...

Detaylar  
img

İş Hukuku

İş Hukukunun çeşitli alanlarında işçi ve işveren müvekkillerine hizmet veren Bilge Hukuk Bürosu alanında uzmanlaşmış...

Detaylar  
img

İcra Ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, alacaklı ve borçlu arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde yararlanılan hukuk dalı olarak tanımlan...

Detaylar  
img

Deniz Ticaret Hukuku

Deniz Ticaret Hukuku, gemiler ve gemilerin denizde seyrüseferine ilişkin hukuki işlemleri düzenleyen hukuk dalıdır.&n...

Detaylar  
img

Sözleşme Danışmanlığı

Birden fazla gerçek veya tüzel kişinin birbirine karşı haklar kazandığı veya yükümlülük altına girdikleri, en a...

Detaylar  
img

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku toplumsal yaşam içinde insan ilişkilerinden kaynaklanan ve her an her yerde insanların karşılaşabileceği ...

Detaylar  
img

Aile Hukuku

Medeni Hukukun alt dallarından biri olan Aile Hukuku Türk Medeni Kanununda evlilik hukuku, hısımlık ve vesayet olarak...

Detaylar  
img

İdare Hukuku

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, ka...

Detaylar  
img

Miras Hukuku

Miras Hukuku, kişinin ölümünden sonra ya da gaipliği halinde mirasın hangi şartlar altında mirasçılara aktarılacağını...

Detaylar