Birden fazla gerçek veya tüzel kişinin birbirine karşı haklar kazandığı veya yükümlülük altına girdikleri, en az iki taraf tarafından bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik irade açıklamalarından meydana gelen hukuki işlem olarak tanımlanan sözleşmeler sosyal hayatta ve iş hayatımızda birçok kere karşımıza çıkmaktadır. Sözleşmelerin düzenlenmesi, kurulması, sözleşmenin geçerliliği, geçersizliği, sözleşmenin feshi, sözleşmenin iptali, sözleşmedeki edimlerin yerine getirilmemesi halinde başvurulacak hukuki yollar ile karşı taraftan talep edilebilecek haklar, tazmin edilecek zararlar ve bu tazminin ne olacağı, sözleşme hukuku alanında hukuki sorunlardan bazılarını oluşturmaktadır. Bilge Hukuk olarak sözleşmeler konusunda uzmanlaşmış avukatlarımız ile müvekkillerimize bu hukuki sorunlar karşısında hukuki destek sunmaktayız.
Bilge Hukuk Bürosu olarak hizmet verdiğimiz sözleşmelere şu şekilde örnekler verebiliriz:
 • Satış Sözleşmesi
 • Geri Alım Sözleşmesi
 • Ödünç Sözleşmesi
 • Pazarlamacılık Sözleşmesi
 • Evlilik Öncesinde Veya Sonrasında Evlilik Sözleşmeleri,
 • Kefalet Sözleşmesi
 • Kredi Sözleşmesi
 • Komisyon Sözleşmesi
 • Evlat Edinme Sözleşmesi
 • Gizlilik Sözleşmesi
 • Garanti Sözleşmesi
 • Rehin Sözleşmesi
 • Karz (Ödünç) Sözleşmesi,
 • İpotek Sözleşmesi
 • Adi Ortaklık Sözleşmesi
 • Tüketici Sözleşmeleri
 • Kira Sözleşmeleri
 • Eser Sözleşmesi
 • İş Sözleşmesi
 • Hizmet Sözleşmesi
 • Miras Taksim Sözleşmesi
 • Ticari (Mal) Alım-Satım Sözleşmesi
 • Dağıtım Sözleşmesi
 • Acentelik Sözleşmesi
 • Taşıma Sözleşmesi,
 • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
 • Bağışlama Sözleşmesi
 • Ön Alım Sözleşmesi
 • Takas Sözleşmesi
 • Araç Satım Sözleşmesi
 • Alt İşverenlik Sözleşmeleri
 • Bayilik Sözleşmeleri
 • Ticari Alım Ve Satım Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • İş Ortaklığı Sözleşmesi
 • Uluslararası Ticaret Sözleşmeleri
 • Anlaşmalı Boşanma Protokolü /Sözleşmeleri
 • Şirket Ana Sözleşmeleri Hazırlama Ve Ana Sözleşme Değişiklikleri,
 • Barter Sözleşmeleri
 • Miras Taksim Sözleşmeleri,,
 • Uluslararası Ticaret Sözleşmeleri
 • Mal Rejimi Sözleşmesi
 • Finansal Kiralama Sözleşmesi,
 • Vakıf Ve Derneklerin İş Ve İşlemlerine İlişkin Sözleşmeler,
 • E-Ticaret Satış Sözleşmeleri,
 • Sulh Ve İbra Protokolleri,
 • Mal Ve Hizmet Alım Sözleşmeleri,
 • Tedarik Ve Hizmet Alım Sözleşmeleri

Bilgi Al