Faaliyet Alanlarımız

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. İdarenin işleyişini ve idarenin kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen İdare Hukukunda kamu gücünü kullanan ve geniş bir takdir yetkisine sahip olan idarelerin gerçekleştirdiği işlemler gerçek ve kamu tüzel kişilerini yakından ilgilendirmektedir. Bu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde bu uyuşmazlıkların çözümü ve aykırılıkların giderilmesi için idari yargı mercilerine başvurulması gerekmektedir. İdari başvurunun olumlu sonuçlanmaması halinde dava yoluna başvurulmalıdır. Bu süreci müvekkilleri adına takip eden Bilge Hukuk Bürosu müvekkillerine İdare Hukukunun birçok alanında hizmet sunmaktadır.
İdari işlemlere karşı iptal davaları, idari eylemlerden doğan tam yargı davaları, belediyelerin İmar Kanununu uygulamasından doğan uyuşmazlıkların çözümü, kamulaştırma davaları, vergi davaları ve idari cezalara karşı yapılacak itirazlar ve İdare hukukundan doğacak diğer tüm uyuşmazlıklar Bilge Hukuk Bürosunun sunduğu hizmetlerden bazılarını oluşturmaktadır.

Bilgi Al