Faaliyet Alanlarımız

Miras Hukuku, kişinin ölümünden sonra ya da gaipliği halinde mirasın hangi şartlar altında mirasçılara aktarılacağını düzenleyen hukuk dalı şeklinde tanımlanmaktadır. Mirasa konu olan malların yasal ve atanmış mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen Miras Hukuku alanında doğan uyuşmazlıklarda alanında uzmanlaşmış avukatları ile Bilge Hukuk Bürosu müvekkillerine hizmet sunmaktadır.
Bilge Hukuk Bürosu Miras Hukuku, kişinin ölümü ya da gaipliğine karar verilmesi halinde malların nasıl paylaşılacağı, ölüme bağlı tasarrufların düzenlenmesi, mirasın geçişi ve geçiş şekli, saklı paya ilişkin haklar konusunda danışmanlık yaparken vasiyetname hazırlanması, veraset ilamı alınması, vasiyetnamenin iptali, tenkis davası açılması, mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması, mirasın reddi davası açılması, muris muvazaası davaları açılması, saklı pay ihlali nedeni ile açılacak davalar, terekenin tespiti davaları hakkında avukatlık desteği sunmaktadır.

Bilgi Al