Faaliyet Alanlarımız

Bilge Hukuk Bürosu gerçek ve tüzel kişilere uluslararası düzeyde danışmanlık yapmakta, yerli ve yabancı müvekkillerini temsil etmekte ve onlara uluslararası uyuşmazlıkların çözümü hakkında hizmet sunmaktadır.
Bilge Hukuk yabancı müvekkillerine, Türkiye’deki işlemlerin başlatılması ve yürütülmesi; bu işlemlerin Türk ve/veya kendi ülke mevzuatlarına uygunluğunu sağlama ile çok yönlü bir hizmet sunmaktadır.
Uluslararası hukuk alanında sunduğumuz bazı hizmetlere şu örnekler verilebilir: Yabancı kaynaklı yurt dışı alacaklarının takibi, Yabancı mahkemelerde verilen kararların tanınması ve tenfizi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvurular, yabancılar hukuku ve vatandaşlık hukukunu ilgilendiren konularda hukuki destek.

Bilgi Al