Faaliyet Alanlarımız

İcra ve İflas Hukuku, alacaklı ve borçlu arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde yararlanılan hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır. Bilge Hukuk Bürosu, borçlunun borcunu ifa etmemesi durumunda alacaklının talebiyle kanunda belirlenen sınırlar içerisinde kamu otoritesi kullanılarak borcun karşılanması sürecini kapsayan bu hukuk dalında müvekkillere hizmet sunmaktadır.
İcra ve iflas takibinin başlatılması, takip neticesinde tahsilatın yapılması için işlemlerin gerçekleştirilmesi, ilamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri, ihtiyati haciz davaları, istirdat davaları, itirazın iptali davaları, menfi tespit davalarının takibi, iflas verilmesi, iflas erteleme ve yeniden yapılandırma işlemleri, konkordato ilanı, borçtan kurtulma ve ödenen paranın geri alınması davaları, iflas etmiş ya da etmek üzere olan şirketlere dair birleşme ve satın alma konuları gibi İcra ve İflas Hukuku alanına dahil olan tüm uyuşmazlıklarda müvekkilinin yanında bulunan Bilge Hukuk Bürosu müvekkillerine en iyi hukuki hizmeti vermek amacı ile hukuki destek sunmaktadır.
 

Bilgi Al