Faaliyet Alanlarımız

İş Hukukunun çeşitli alanlarında işçi ve işveren müvekkillerine hizmet veren Bilge Hukuk Bürosu alanında uzmanlaşmış olan avukat kadrosu ile birlikte dava vekilliği ve danışmanlık hizmeti vererek şu alanlarda hukuki desteğiniz olmaktadır:

 • İşe iade davası
 • Kıdem tazminatı , ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı vb. işçi alacağı davaları
 • Hizmet tespit davası
 • İş kazaları
 • Kötüniyet tazminatı davası
 • İşçi-işveren uyuşmazlıkları
 • Toplu iş sözleşmeleri
 • İş hukuku şirket danışmanlığı
 • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve düzenlenmesi


   Bilgi Al